Kracht in NL2

2Participate

Kracht in Nederland

2Participate is initiatiefnemer van Kracht in NL en de MAEX. Steeds meer zagen wij in onze opdrachten prachtige initiatieven in de samenleving ontstaan. Mensen die vanuit hun passie, met menselijke maat, in eigen kracht, slim combineren en geloven in overvloed in plaats van tekort. Eind 2011 zijn we daarom Kracht in NL gestart. Een netwerk van mensen en organisaties die gezamenlijk werken aan maatschappelijke vraagstukken. Vernieuwend en innovatief. In netwerken.  Kracht in NL maakt “initiatieven” uit de samenleving zichtbaar en verbindt die met elkaar tot de nieuwe Topsector.

Sinds 1 juli 2014 hebben we samen met partners de MAEX gelanceerd. Hierop wordt zichtbaar welke welzijnswaarde initiatieven hebben voor Nederland. Het maakt het participeren en investeren in de sector van maatschappelijke initiatieven makkelijker.

In 2015 hebben we de eerste maatschappelijke stand van het land gepubliceerd waarin zichtbaar wordt welke waarde de sector van maatschappelijke initiatieven levert maar vooral wat er nodig is om samen met overheden, bedrijsfleven, kennisinstellingen, geld- en geefsector en vanuit de sector zelf nodig is om deze nieuwe producenten van maatschappelijke waarde daadwerkelijk deel uit te laten maken van onze samenleving en economie. In de MAEXrede blikken we vooruit naar 2020.

In 2016 hebben we de coöperatie Kracht in NL omgedoopt in de MAEXchange BV en daarnaast de Stichting Kracht in NL opgericht. Hiermee is de MAEX een instrument geworden van Kracht in NL. De stichting behartigt de belangen van de sector. Op deze manier konden we de MAEX verder ontwikkelen.  We hebben  het noteren aan de MAEX voor initiatieven makkelijker gemaakt, de MAEX Impuls gelanceerd, een pot met geld dedicated voor MAEX initiatieven om hun organisatiekracht te versterken en twee lokale MAEXen gelanceerd. De MAEX Rotterdam en de MAEX Den Haag. Inmiddels staan er ruim 1050 initiatieven aan de MAEX genoteerd en is de MAEX dé maatschappelijke beurs in NL. Het investeren in de aan de maatschappelijke beurs genoteerden zal steeds eenvoudiger worden op basis van de behoeften van de initiatieven. Ook zullen de aan de maatschappelijke beurs genoteerden steeds beter hun waarde en hun waren onderdeel kunnen laten zijn van de Nederlandse economie.

De stichting Kracht in NL heeft in 2016 op diverse podia de belangen van de sector behartigt, samen met onder andere het Groene Brein een business to community lab ontwikkeld rondom afval en de 2e maatschappelijke stand van het land gepubliceerd.

Heb jij ook een initiatief dat je zichtbaar wilt maken en makkelijker wilt verbinden aan je behoefte? Doe mee, meld je aan en noteer je initiatief op www.maex.nl

Kracht in NL (rgb)

 

 

 

 

Publicaties

Startfilm MAEXchange

Magazine Kracht in NL

Foto’s van De Optimisten Zuid Holland

Foto’s van opening 4 juli Kracht in Zuid Holland

Animatie Kracht in NL

Verslag van Kracht van Groen (januari 2015)

www.maex.nl

MAEX nieuws