sessie met Alliander

Duurzaam resultaat

de omgeving bepaalt het succes

Staat je organisatie voor een uitdaging met de mensen of met de (maatschappelijke) doelen? Heb je al vele stappen gezet maar lijkt het steeds niet te lukken? Zijn bepaalde patronen en dynamieken heel hardnekkig en staan die in de weg om het doel te behalen? In verbinding met zowel de leiding van de organisatie als de mensen help ik graag om te komen tot een nieuw samenspel zowel intern als extern. De verbinding met jezelf en de omgeving bepaalt je succes. Het verbinden met jezelf en van daaruit het bouwen van coalities met de omgeving zonder daarin je eigen identiteit te verliezen, staat bij mij centraal. De zoektocht is vaak hoe acteer jij als persoon bij het betrekken van die omgeving? En vanuit welke drive doe je dat? Vaak gaat het om een nieuw samenspel tussen diverse partijen.