Transitie naar duurzaam ondernemen

De tijd vraagt om anders organiseren en samenwerken

2Participate helpt organisaties door in ontwikkeltrajecten mee te werken en door teams of programma’s on the job bij te staan. 

De volgende onderwerpen komen daarbij steeds aan de orde

Waarde


Kantelpunt 

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt in de transitie naar een duurzame samenleving en economie; de ingezette veranderingen zijn niet meer terug te draaien en vragen heroriëntatie van publieke, private en maatschappelijke waarden en rollen. In de Trendrede2020 wordt mooi de trend van de afgelopen 10 jaar en de komende 10 jaar beschreven. In de jaren 20 zullen alleen oplossingen voldoen die een evenwichtige verdeling tussen welvaart, welbevinden en welzijn nastreven. Bij talloze organisaties wordt geëxperimenteerd met samensturing, sturing op betekenis en initiatief van onderaf. 2Participate kan daarbij helpen.

Netwerk


Nieuw samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en samenleving

Die nieuwe samenleving vraagt om een nieuw samenspel waarin mensen samen aan de slag gaan, waarin co-creatie cruciaal is, waarin netwerken hiërarchieën vervangen en waarin heel anders wordt samengewerkt. De komende jaren zal het niet meer gaan om gelijkheid maar om gelijkwaardigheid. Wat levert wie in het netwerk en wat is dat waard?

Belang


Sociaal kapitaal en slim combineren

Vraagstukken waar we voor staan zijn zo complex dat we alle innovatie en creatiekracht uit de samenleving nodig hebben om tot duurzame oplossingen te komen. Talenten die niet altijd gezien worden, er wel zijn, moeten gezien en  benut worden. Door slim met andere belanghebbenden aan de slag te gaan en aan te sluiten bij wat er al is, worden organisaties en mensen onderdeel van de netwerksamenleving.

Overtuiging


Het eindbeeld voor ogen

Wat is er gerealiseerd als de opdracht klaar is? Weten waar je naar toe werkt, wat het eindproduct teweeg brengt, wat er voor wie is veranderd en welke ervaring daarbij is gecreëerd, geeft richting en focus. Het eindbeeld geeft koers. Het pad er naar toe zal grillig zijn.

Passie


Iedereen is zelf het voertuig voor verandering

2Participate is ervan overtuigd dat de verandering in organisaties en systemen alleen tot stand komt als iedereen zelf een stap zet (soms zijn kleine stappen al genoeg). Adviezen van buiten zijn niet voldoende mensen moeten er zelf mee aan de slag willen en los uit hun dagelijkse handelen komen. Iedereen draagt bewust of onbewust een passie mee die dagelijks wordt ingezet. Wij helpen met creatieve sessies, omkeringen, out of the box acteren en het durven inzetten van bewuste en onbewuste talenten.

Kennis


Faseren en tijd nemen 

De transitie naar een nieuwe koers en werkwijze heeft tijd nodig; het is belangrijk dat medewerkers tijd krijgen om aan te haken, kennis te vergaren, te delen en mee te bouwen. Wie heeft eigenlijk welke kennis? Welke externe kennis heb je nog nodig? 2Participate werkt met afgebakende fasen, gericht op tussentijdse resultaten waarbij gereflecteerd wordt of iedereen nog aangehaakt is en of en zo ja welke meerwaarde 2Participate in een volgende fase heeft.

Vertrouwen


Werken aan vertrouwen

Klinkt als een open deur maar is het moeilijkste wat er is. Op deze manier je organisatie inrichten en gelijkwaardige samenwerkingen aangaan vraagt veel aanpassingsvermogen en een open mind van alle betrokkenen.

Over 2Participate

2Participate helpt organisaties te bouwen aan krachtige en duurzame coalities tussen burgers, bedrijven, instellingen, netwerken en overheid om tot goede oplossingen te komen voor de huidige (maatschappelijke) opgaven en uitdagingen. De tijd vraagt om anders ontwikkelen, anders organiseren, anders samenwerken, eigenaarschap bij velen, overtuigingen delen, belangen waarderen, kwaliteit van werkprocessen, een ander businessmodel, communicatie op gelijkwaardige niveau etc.

In 2Participate werk ik samen met Silvia Oostwegel

Voor duurzame maatschappelijke oplossingen

Neem dan contact op via mail@gerdadeekens.nl of bel 0652048927