‘Van waarde zijn’ is mijn thema. Wanneer ben je van waarde? Voor jezelf en je omgeving.

Gerda Deekens

Die vraag geldt voor een organisatie en voor een individu. En wie of wat maakt dat je van waarde bent? Impact maakt?

Na mijn rechtenstudie in Groningen heb ik 15 jaar gewerkt als rijksambtenaar. Maatschappelijk van betekenis zijn en meerwaarde bieden, waren daar steeds mijn drijfveren. Op een gegeven moment voelde ik dat ik in dat ‘systeem’ niet meer van waarde kon zijn. Het systeem kostte me meer energie dan het me opleverde. Ik ben toen naar een klein organisatieadviesbureau gegaan waar ik de public-kant mocht gaan ontwikkelen en bedienen met een energiek team. Dat heb ik ruim 3 jaar gedaan. 

Ondertussen verdiepte ik me steeds meer in mijzelf. Wie ben ik en wat wil ik eigenlijk? Dat heeft me gebracht bij systemisch werken, integraal waarnemen, energetisch werk en opstellingen. Tijdens dat traject ben ik voor mezelf begonnen en ben ik samen met Silvia Oostwegel 2Participate gestart. 

Steeds meer werd het me duidelijk dat, om maatschappelijke opgaven aan te pakken, het gaat om verbindingen. En daar komt veel bij kijken. Want hoe ga je als persoon verbindingen aan? Wat brengen die jou en wat kosten die jou? En hoe doe je dat als organisatie? Hoe maak je een netwerk of een coalitie en behoud je je je eigen identiteit?

Bij opdrachten werd vaak gevraagd hoe sluiten we binnen aan bij wat buiten gebeurt? Omdat afwachten niet in mijn aard zit, ben ik gaan doen. Samen met Silvia in 2012 Kracht in Nederland gestart en in 2014 MAEX opgericht. 

Ik ga er vanuit dat er veel talent zit in de samenleving dat onbenut en ongezien blijft. Van individuen tot organisaties. Dat vraagt dat personen vanuit hun kracht bewegen en organisaties vanuit de bron van hun bestaan. 

Vanuit mijn ‘zijn’ zet ik mij in dat talent van individuen, teams en organisaties zichtbaar te maken er te laten zijn en onderdeel te maken van een betekenisvolle economie waarin economische, ecologische en maatschappelijke waarden in evenwicht zijn. Alleen zo creëren we duurzame maatschappelijke winst. 

Ik doe dat vanuit 2Participate, coaching van individuen en teams en vanuit MAEX. 

Projecten & resultaten

BCG

2016-nu

Begeleiden van young professionals in hun leiderschapsprogramma gedurende de eerste jaren bij BCG. Binnen Presence and Impact geef ik de module Presence and Impact Advanced.

Samen in Management Ministerie van EZK

2018-2019

Samen met diverse trainers 150 individuele reflectie/coachgesprekken gevoerd met topambtenaren over leidinggeven

Samen in Beleid verandertraject Ministerie EZK

2015 tot 2018

3 jarig verandertraject van Ministerie van EZK waarbij alle medewerkers van het ministerie een trainingstraject doorlopen gericht op het werken in een netwerksamenleving en maatschappelijk rendement (samenwerking consortium KSG, NSOB, 2participate)

Kunst van het Verbinden Ministerie I&M

2016

Leertraject van het ministerie van I&M gericht op beter samenwerken met de energieke samenleving. Welke vaardigheden en inzichten horen bij het ambtelijk vakmanschap van nu! 850 beleidsmedewerkers nemen deel aan dit traject dat door van Vieren, Publieke Versnellers en 2Participate wordt vorm gegeven.

Alliander

2012-2016

Een aantal teams (o.a. A&U, SSG, Infra, management assistentes) en individuen van Alliander IT begeleid op effectievere samenwerking dmv integraal waarnemen. In 2015 Manage Your Own Development (MYOD) ontwikkelt en aan het kader van Alliander Business Domeinen gegeven. In 2016 het leiderschapsprogramma van het management van Business Domeinen geleid.

Zie overige projecten op