Kracht in Nederland

In september 2011 bespraken vijftien mensen met diverse achtergronden op een zolderkamer de kansen van een nieuwe beweging – Kracht in Nederland (KiNL) – en droomden met elkaar. Wat zou het mooi zijn als we alle maatschappelijke, lokale initiatieven in Nederland zichtbaar zouden kunnen maken. Een podium bieden en mensen uit overheden, bedrijven en community’s met elkaar in contact brengen om elkaar te inspireren, versterken en helpen innoveren. Werelden verbinden in plaats van langs elkaar heen werken.

We zagen buurtzorg, wijkondernemingen, lokale energiebedrijven, privaat beheer van de buitenruimte, zorgallianties, maatschappelijke horeca en tegelijkertijd een overheid die zocht naar manieren om hier op aan te sluiten. We zagen een nieuwe samenleving ontstaan, met een andere overheid en een nieuwe economie. Langzaam maar zeker werd de droom concreter en verbonden meer mensen zich aan KiNL. We slaagden erin het kleine groot te maken. Dé nieuwe topsector, als motor voor een veerkrachtig en welvarend Nederland.

Een jaar later, in oktober 2012, kwamen 550 mensen uit verschillende sectoren bijeen in de Caballero Fabriek in Den Haag: 60 initiatieven op de paradevloer, 10 powertalks en 24 werkplaatsen. In 2013 kwam er een coöperatie, werd er geleerd met en van elkaar in de KiNL Academie en vond een pilot plaats van de maatschappelijke AEX en de Social Power App.
In juli 2013 werd de tentoonstelling ‘De Optimisten van Zuid-Holland’ geopend, met een debatcafé en Kracht-deals. Onlangs is een start gemaakt met de Kracht-in-de-provincietoer. En inmiddels zijn op LinkedIn ruim 1800 innovators met elkaar verbonden en in discussie. Ze dromen en doen.

Voor u ligt nummer 5 van het ‘Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid’, met als thema Kracht in Nederland. Het magazine belicht hoe de transitie vanuit initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, geld- en geefsector vorm krijgt op weg naar de doe-democratie. Samen zijn en maken we Kracht in NL. We nodigen u uit om – mocht u dat nog niet gedaan hebben – in te stappen en mee te doen. Samen laten we zien dat het wél kan in NL!

Download PDF