MAEX toont meerwaarde van maatschappelijke initiatieven

Hoe maak je als gemeente het effect van maatschappelijke initiatieven zichtbaar en koppel je deze aan financieringsstromen en duurzame ontwikkelingsdoelen? Amsterdam werkt daarvoor samen met het platform MAEX waarop het effect van 1.800 initiatieven te zien is.

Dat platform lanceerde onlangs een nieuwe rekentool, de Social Handprint. Deze maakt de waarde in euro’s van maatschappelijke initiatieven zichtbaar en laat meteen zien aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) het initiatief bijdraagt.
En daarmee hebben gemeenten ook meteen de mogelijkheid om te laten zien welk effect een initiatief heeft. Om daar de financiering op af te stemmen en andere partijen te interesseren om mee te doen.

MAEX Amsterdam

MAEX – opgezet met hulp van het kennis-programma Duurzaam Door – wil zo een brug slaan tussen gemeenten, financiers en initiatiefnemers, stellen de twee oprichters Silvia Oostwegel en Gerda Deekens. ‘Als je je inzet voor een project, hoe is dan de impact meetbaar,’ zegt Deekens. ‘De Sustainable Development Goals van de VN zijn daarvoor een mooi, onomstreden startpunt. Vanuit daar hebben we indicatoren ontwikkeld waarmee we de impact van een initiatief op een bepaald ontwikkelingsdoel zichtbaar maken, maar ook de financiële waarde ervan berekenen.’
Amsterdam is aangesloten op MAEX met MAEX Amsterdam. Hettie Politiek, programmamanager Democratisering bij de gemeente: ‘Per beleidsterrein van de gemeente kun je ondersteuning bieden aan initiatieven, maar het mooie hiervan is dat het van onderaf komt. Initiatieven kunnen zichzelf presenteren op MAEX waarmee hun impact zichtbaar wordt op basis van de Sustainable Development Goals van de VN. Krachtig is dat MAEX de mogelijkheid biedt de impact te koppelen aan een bedrag, waardoor het ook in financiële zin duidelijk wordt wat de waarde is. Met de Social Handprint onder de arm kun je als initiatief en gemeente vervolgens beter het gesprek aan gaan over de maatschappelijke meerwaarde.’

MAEX Amsterdam werkt samen met Mensen Maken Amsterdam, de overkoe-pelende stichting van buurtfondsen voor en door de verschillende buurten in de stad. Politiek: ‘Zo geven we inzicht in en steun aan kleine en grote initiatie-ven in Amsterdam. En werken we aan een groenere, veiligere, kleurrijkere of schonere buurt.’ Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering: ‘De Social Handprint helpt Amsterdam om slimmer te sturen op maatschappelijke meerwaar-de en meervoudige waardecreatie. Inspanningen van sociale initiatieven worden zo tastbaarder en inzichtelijker gemaakt.’

CBS

Dat het meetinstrument potentie heeft, blijkt wel uit het feit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) interesse heeft. Tijdens de lancering stelde CBS-directeur Tjin-A-Tsoi voor om mee te helpen om de methode te verfijnen. Hij wil deze zelfs in nationaal verband in de monitor Brede Welvaart en internationaal aan collega-planbu-reaus voorstellen. Deekens: ‘Dat is een prachtige toezegging.’

Meer info: www.maex.nl

Download PDF