MAEX

2Participate is initiatiefnemer van Kracht in NL en MAEX. Steeds meer zagen wij in onze opdrachten prachtige initiatieven in de samenleving ontstaan. Maatschappelijke initiatieven, ondernemende communities en sociale ondernemingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en nieuwe lokale economieën creëren. In 2012 zijn we de Kracht in NL gestart,om die initiatieven landelijk zichtbaar te maken.  

Om de impact van deze initiatieven beter zichtbaar te maken ontwikkelde Kracht in NL in 2014 MAEX, de maatschappelijke beurs die inzicht biedt in de waarde van die sociale initiatieven aan de ene kant en aan de andere kant impulsen geeft en mogelijk maakt voor overheden, bedrijven en fondsen om ze te versterken. De waarde van die sociale initiatieven drukken we uit in de social handprint. De social handprint geeft inzicht in de waarde die initiatieven leveren op de door de Verenigde Naties ontwikkelde werelddoelen (sustainable development goals).

Infrastructuur

MAEX biedt infrastructuur waarop initiatieven zichtbaar zijn en waarop gematcht kan worden. De infrastructuur biedt organisaties in regio’s of gemeenten de mogelijkheid samen te werken om initiatieven en sociale ondernemingen te versterken. Ook kan thematisch worden samengewerkt. Omdat met de infrastructuur impact zichtbaar wordt biedt MAEX de infrastructuur in een impact lite of een impact premium abonnement dat per jaar kan worden afgesloten.

Analyses

De MAEX analyses geven inzicht in de waarde van initiatieven in een bepaalde regio, gemeente, van een bedrijf, fonds of organisatie, of rondom een thema. Een basisanalyse bestaat uit inzicht in het aantal initiatieven, de hoeveelheid mensen die ze ermee bereiken, de bijdrage van die initiatieven aan verschillende Sustainable Development Goals en de effort die geleverd wordt. Een verdiepende analyse kan in overleg met de klant inzicht geven in een aantal op maat gevraagde criteria.

Impact

De impact van een initiatief of sociale onderneming op MAEX wordt uitgedrukt in de social handprint. Deze social handprint kan MAEX ook maken van een gemeente, regio, fonds of een bedrijf. Daarmee krijgt men inzicht in de impact van initiatieven in een regio of gemeente, gebaseerd en uitdrukt in de SDG’s (basis of verdiepend) en eventueel gemonetariseerd.

Social return

Bedrijven die in Nederland zaken doen met overheden vanaf een bepaald bedrag hebben een social return verplichting. Daarmee moeten ze iets teruggeven aan de samenleving. Per overheid kan die verplichting verschillen. Tot nu toe geldt als basis dat de social return verplichting gepaard gaat met mensen aan het werk krijgen. Omdat er steeds meer mensen werk hebben in NL is het steeds vaker mogelijk de social return in te vullen bij initiatieven en sociale ondernemingen die waarde leveren in NL. MAEX helpt matches te maken en kan inzicht geven voor het bedrijf in de waarde van die invulling.

MAEX Impuls

De MAEX Impuls is het fonds van MAEX waar bedrijven, overheden en fondsen gezamenlijk in kunnen doneren. Als de MAEX Impuls open staat kunnen MAEX initiatieven en sociale ondernemingen via MAEX een aanvraag indienen om hun organisatiekracht te versterken. Een unieke procedure die binnen 10 dagen na aanvraag inzicht in de beoordeling geeft en bij een positieve beoordeling het geld overmaakt aan het initiatief. De MAEX voert deze procedure uit voor de Stichting Kracht in NL. Een onafhankelijke stichting dat het geld beheert en uitgeeft.

Maatschappelijke Verantwoord Inkopen (MVI)

Steeds meer bedrijven willen maatschappelijk verantwoord inkopen. Op MAEX staan de producten en diensten van de MAEX genoteerden waarbij via MAEX ingekocht kan worden

Heb jij ook een initiatief dat maatschappelijke waarde levert en zichtbaarheid verdient? Noteer je op www.maex.nl en wordt onderdeel van de community.