sil en ik

2Participate

voor duurzame participatie

Er zijn krachtige en duurzame coalities nodig tussen burgers, bedrijven, instellingen, netwerken en overheid om tot goede oplossingen te komen voor de huidige (maatschappelijke) opgaven en uitdagingen. De tijd vraagt om anders ontwikkelen, anders organiseren, anders samenwerken, eigenaarschap bij velen, overtuigingen delen, belangen waarderen, kwaliteit van werkprocessen, een ander businessmodel, communicatie op gelijkwaardige niveau etc. In de lemniscaat voor duurzame participatie krijgt dit alles een plek.

Er zijn aanjagers nodig die dit nieuwe samenwerken en duurzame participatie kunnen versnellen. Samen met mijn partner Silvia de Ronde Bresser heb ik het netwerk 2Participate opgericht. Aan dit netwerk verbinden zich zeer ervaren professionals (persoonlijk) die vanuit een zelfde filosofie en overtuiging ruimte maken voor vernieuwing en inzetten op gezamenlijk resultaat. 

Met onze ervaring van onder meer…

  • de dialoog met burgers voor de visie over de Randstad in 2040
  • de krachtwijkenaanpak (gebiedsgericht werken) in Den Haag
  • de dialoog met de samenleving van Almere
  • de burgertop in Rotterdam
  • het opzetten van de coöperatie Kracht in NL
  • het helpen van directies bij diverse Ministeries in verandertrajecten

…hebben wij van de lemniscaat een bruikbare tool kunnen maken in het analyseren en sturen van duurzame participatie.

2Participate helpt om maatschappelijke coalities te maken op complexe vraagstukken. We doen dat vernieuwend, uitdagend, creatief en met een gelijkwaardige inbreng van alle partners.

2 participate duurzame participatie